Дисциплінарні правила

Федерації футболу Харківського району

 

  1. Загальні положення

1.1.           Данні дисциплінарні правила застосовуються при розгляді всіх дисциплінарних справ. Члени Федерації футболу Харківського району (далі – ФФХР) несуть відповідальність за поведінку футболістів, тренерів, офіційних осіб, які входять до їх складу і є обов’язковими для виконання всіма членами ФФХР. Відповідальність за громадський порядок і безпеку до, під час та після гри на стадіоні та території, що нього прилягає, несуть футболісти команди – господаря.

 

  1. Дисциплінарний проступок

 

2.1.  Дисциплінарним проступком визначається противоправна дія або бездіяльність яка посягає на Правила гри та Регламенту.

2.2. Суб’єктами проступку є:

- офіційні особи ФФХР;

- клуби, їх футболісти, тренери;

- арбітри, делегати, інспектори.

Часом вчинення дисциплінарного проступку є безпосередньо час порушення Правил гри або Статуту.

 

  1. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФХР

 

3.1.     Органами здійснення футбольного правосуддя ФФХР є;

- КДК – контрольно-дисциплінарний комітет, що є органом першої інстанції;

- АК – апеляційний комітет, що є органом другої інстанції;

3.2.     Органи здійснення футбольного правосуддя є незалежними, постійно діючими, приймають рішення простою більшістю голосів.

3.3.     Члени КДК та АК не можуть входити до складу Виконкому.

 

  1. Перелік дисциплінарних санкцій

 

4.1.     Перелік дисциплінарних санкцій стосовно футболістів.

4.1.1. Відсторонення на 1 (один) матч за:

а) друге попередження в одному матчі;

б) фол «останньої надії»

4.1.2. Відсторонення до 3-х (трьох) матчів за грубу гру з ризиком нанесення травми супернику.

4.1.3. Відсторонення до 5-ти (п’яти ) матчів за удар суперника під час гри;

4.1.4. Відсторонення до 10-ти (десяти) матчів за грубу гру з нанесенням травми супернику.

4.1.4. Відсторонення до 10-ти (десяти) матчів за бійку під час та після припинення гри.

4.1.4. Відсторонення до 10-ти (десяти) матчів або на невизначений термін за напад на арбітра, інспектора та інших офіційних осіб.

 

4.1.5. Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані навіть в тому випадку, коли арбітр не бачив грубу прояву і тому не прийняв ніякого рішення з цього інциденту, тоді рішення приймається на підставі заяв інспектора або офіційних осіб ФФХР.

4.1.6. Гравець, вилучений з поля автоматично дискваліфікується за рішення КДК.

4.1.7. За перші чотири попередження, що були отримані в змаганнях, футболіст дискваліфікується на 1 (один) матч.

4.1.8. Два попередження, що були отримані в одній грі  вважаються вилученням, раніше отримані попередження не знімаються.

 

4.2. Перелік дисциплінарних санкцій стосовно команди.

4.2.1. Попередження.

4.2.2. Анулювання результату матчу.

4.2.3. Присудження команді суперниці перемоги.

4.2.4. Позбавлення турнірних очок при невиконанні рішень КДК.

4.2.5. Заборона використання стадіону.

4.2.6. Рішення про перегравання матчу.

4.2.7. Проведення гри на нейтральному полі.

4.2.8. Виключення зі складу учасників змагань.

 

4.3. Зазначені санкції застосовуються за наступних обставин.

4.3.1. Відмова від участі в змаганнях, на яку клуб заявлений.

4.3.2. Неявка на гру без поважної причини.

4.3.3. Самовільне залишення поля командою або відмова продовжити гру.

4.3.4. Провокаційні дії футболістів або офіційних осіб, що викликали безладдя.

4.3.5. Неетична поведінка футболістів або офіційних осіб.

4.3.6. Незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні.

4.3.7. Внесення до рапорту арбітра не заявленого або відстороненого футболіста.

4.3.8. Невиконання умов та вимог, що пред’являються до стадіонів.

4.3.9. Порушення термінів сплати членських внесків та заявки.

4.3.10. Спізнення команди на гру без поважної причини.

4.3.11. Навмисне пошкодження будь якого обладнання стадіону.

4.3.12. Проведення гри без належної спортивної боротьби.

4.3.13. Грубе порушення вимог Положення ФФХР.

 

 

4.4. Перелік дисциплінарних санкцій стосовно офіційних осіб.

4.4.1. Попередження.

4.4.2. Догана.

4.4.3. Відсторонення від виконання своїх функцій на певний період.

4.4.4. Заборона на ведення діяльності пов’язаної з футболом.

 

4.5. Зазначені санкції стосовно офіційних осіб застосовуються за наступних обставин.

4.5.1. Грубий вислів на адресу ФФХР, клубів або офіційних осіб.

4.5.2. Некоректна поведінка до, під час та після матчу.

4.5.3. Ухилення від рішень ФФХР.

4.5.4. Неетичні випадки на адресу арбітрів або інспекторів.

4.5.5. Невиконання вимог Положення стосовно оформлення документації.

 

4.6. Перелік дисциплінарних санкцій стосовно арбітрів.

4.6.1. Попередження.

4.6.2. Тимчасове відсторонення від арбітражу.

4.6.3. Відсторонення на визначений або невизначений термін.

 

4.7. Зазначені санкції стосовно арбітрів застосовуються за наступних обставин.

4.7.1. Невиконання нормативів з фізичної та теоретичної підготовки.

4.7.2. Неявка на календарну гру тягне відсторонення на 5 (п’ять) матчів.

4.7.3. Несвоєчасне надання рапорту арбітра або неохайне його оформлення тягне:

а) попередження;

б) відсторонення на 5 (п’ять) матчів.

4.7.4. Упереджений арбітраж або фальсифікація запису в рапорті арбітру – дискваліфікація до 10 (десяти) матчів.

4.7.5. Порушення регламенту з питань допуску футболістів – дискваліфікація до 2-х (двох) матчів.

4.7.6. Порушення правил поведінки загально визначених у суспільстві, зокрема  неправомірні вимоги надання будь-яких додаткових послуг або знаків поваги - дискваліфікація до 10 (десяти) матчів.

4.7.7. Неетичне ставлення до інспектора, футболістів, офіційних осіб та глядачів  - дискваліфікація до 10 (десяти) матчів.

4.7.8. Неякісний арбітраж (оцінка інспектора нижче 5 (п’яти) балів):

а) вперше – відсторонення на 3 (три) матчі;

б) повторне – відсторонення до 6 (шести) матчів.

4.7.9. Дисциплінарна санкція застосована до арбітра діє в наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні.

 

4.8. Інспектори підлягають застосуванню дисциплінарних санкцій ідентичних арбітрам.

 

  1. Повноваження

5.1. КДК розглядає питання щодо порушень Статуту та Положення проведення змагань ФФХР і контролює їх дотримання.

5.2. У разі необхідності для з’ясування обставин справи КДК може звернутися до КПВ клубу, особи, другого підрозділу ФФХР, що мають відношення до розгляду питань.

5.3. Обставини та інциденти в звітах арбітра та делегата матчу є достовірними та незаперечними.

5.4. КДК приймає рішення на своєму засіданні з оформленням протоколу, без будь якої присутності інших осіб.

5.5. Рішення прийняті КДК набувають чинності після їх оголошення.

5.6. У разі незгоди будь якої сторони з рішенням КДК воно може бути оскаржено в АК не пізніше 10 (десяти) днів з моменту його прийняття.

5.7. Подання скарги до АК не призупиняє рішення КДК.

5.8. Якщо з’ясовуються вагомі факти, які були раніше невідомі, КДКможе поновити розгляд справи