Количество строк:  
1 Протокол Виконкому 6/2017
2 Протокол Виконкому 5/2017
3 Протокол Виконкому 4/2017
4 Протокол Виконкому 3/2017
5 Протокол Виконкому 2/2017
6 Протокол 1/2017